Print

Anti-pestbeleid

We streven ernaar om onze leerlingen zelfstandig conflicten te leren oplossen.  We reiken hen allerlei hulpmiddelen en stappenplannetjes aan om hiermee aan de slag te gaan.  Voor de jonge kinderen (1ste en 2de leerjaar) is er een andere aanpak dan voor de leerlingen vanaf het 3de leerjaar.  Als kinderen niet willen meewerken moeten ze diensten uitvoeren binnen de school.  Of ze moeten taken maken, waarbij ze moeten nadenken over hun gedrag en zelf positieve oplossingen bedenken voor het gestelde probleem.

Zo willen we onze kinderen sociaal vaardiger maken om op een positieve, verdraagzame manier met elkaar om te gaan en in moeilijke situaties toch hun weg te leren vinden. 

Voor meer info, neem zeker een kijkje op www.kieskleurtegenpesten.be.

 

Meters en peters

Onze nieuwe leerlingen krijgen op de eerste schooldag al een meter of peter van het 5de en 6de leerjaar toegewezen.  Zij zorgen er mee voor dat onze kinderen van het eerste leerjaar zich goed voelen op onze school.

 

 

 

 

 

Zelfstandig conflicten leren oplossen

 • rad om conflicten op te lossen: 1ste en 2de leerjaar
 • peper- en zouthuisje vanaf 3de leerjaar

 

Anti-pestprojecten in de klas: 2x per schooljaar 

 • met filmmateriaal aan de slag: ‘Platvoet’,  ‘Streepje wil racen’, ‘Spijt’...
 • met pestspotter of met anti-pesttentoonstelling aan de slag (educatief materiaal van TUMULT)
 • werkboekjes in de klas ‘Beertje Anders’

 

 

 

 

Projecten op schoolniveau:

 • Samen bouwen aan een muur tegen pesten
 • Werken met maandelijkse attitudepuntjes van Ben Correct.
 • maandelijks met de hele school:
     -axenroos: presentatie van dier in de focus
     -zingen voor de jarigen van de maand
     -samen Move-tegen-pesten of anti-pestlied zingen

Met ons project rond pesten hebben we ook een zilveren 'medaille' behaald voor 'de-pesten-dat-kan-niet-prijs-2017-2018'.
Meer info hierover kunnen jullie vinden via volgende links:
http://https://www.kieskleurtegenpesten.be/nieuws/winnaars-pesten-dat-kan-niet-prijs-2018
http://https://tumult.be/winnaars-2018-pesten-dat-kan-niet-en-pesten-check-it-out

Cyberpesten

Cyberpesten is een vorm van pesten. Alle aanbevelingen om te reageren op het pesten in ‘real life’ gelden ook voor cyberpesten.

Kinderen groeien op met sociale media. Voor ouders is het niet altijd gemakkelijk om de nieuwste trends te volgen. Toch is het belangrijk dat je samen met je kind de voor- en nadelen op een rijtje zet.
• Maak duidelijke afspraken over het gebruik van gsm, computer en internet 
• Benadruk dat je enkel informatie verspreidt via digitale communicatieplatformen, die je ook in het echte leven deelt

Er zijn enkele specifieke acties die je kan ondernemen als je kind gecyberpest wordt.
Raad je kind aan om:
• Niet te reageren op haatmails, haatfoto’s en -filmpjes
• De afzender te blokkeren
• Eventueel een nieuw profiel of e-mailadres aan te maken
• Bewijsmateriaal bij te houden (bv. screenshots nemen)
• Hulp te zoeken bij: - Awel - CLB chat - Clicksafe (hulplijn van childfocus)
• Overleg eerst met je kind vooraleer je als ouder iets doet
• Breng de school of het CLB op de hoogte

Zelfs als het cyberpesten buiten de schooluren plaatsvindt, kan het kind dat cyberpest in dezelfde klas of school zitten. De school kan dan samen met de ouders, zijn verantwoordelijkheid opnemen.

Info en getuigenissen over cyberpesten, voor kinderen en ouders vind je op de interactieve website van de Gezinsbond en Childfocus.

Verder verwijzen wij graag naar onze link bij ICT.

 

Leefregels

 1. Ik ben een fijn speelvriendje voor iedereen.
 2. Ik ga na het eerste belsignaal onmiddellijk naar de rij.
 3. Zitten doe ik op de banken; liggen enkel op het gras.
 4. Ik hang mijn jas aan de kapstok en neem die na de speeltijd mee naar binnen.
 5. Ik ben beleefd tegenover iedereen.
 6. Alleen de speelplaats is speelterrein.
 7. Als ik naar het toilet ben geweest, ga ik onmiddellijk naar de speelplaats.

 

Bij overtreding van de leefregels:

 • mondelinge opmerking
 • schriftelijke opmerking in agenda
 • gele kaart, afhankelijk van de overtreding
 • gesprekje met directie, contact ouders
 • drie gele kaarten: dienst uitvoeren afhankelijk van de overtreding

 

SAMEN ZORGEN WIJ VOOR  EEN FIJNE SCHOOL VOOR IEDEREEN !!!