Print

Huiswerk

De huiswerken en lessen worden genoteerd in de schoolagenda. Indien een leerling zijn huiswerk vergeet of niet maakt, kan de klastitularis de nodige maatregelen nemen.

Afspraken:

De leerlingen van het 1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar krijgen huiswerk/les op maandag, dinsdag en donderdag.
De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar krijgen minstens 4 maal per week huiswerk en/of lessen.