Print

In onze school

In het dagelijkse leven maken we voortdurend gebruik van ICT. Dat doen we ook in onze school. We leren onze leerlingen zich bewust worden van de voor- en nadelen ervan en maken ze vertrouwd met de aanwezige ICT-materialen en programma’s.

 

Infrastructuur

Op onze school wordt in elke klas gewerkt met een digibord.  Dit wordt ingezet om de werkboeken mee te tonen zodat er al dan niet samen in gewerkt kan worden, maar er zijn ook heel wat handige tools voor handen die het werken in de klas nog gevarieerder maken.

 

 

 

 

 

 

 

Buiten de digiborden hebben we op school heel wat Ipads ter beschikking. Wij vinden hierbij 2 dingen belangrijk.

 • ‘hands-on’ betekent dat de kinderen met de toestellen moeten kunnen werken. Als ze een opdracht krijgen is het de bedoeling dat ze bijna direct aan de slag kunnen gaan. Veel ontdekken en zelf doen dus!
 • ‘inzetten als hulpmiddel’ wil zeggen dat we het toestel niet in gaan zetten als ‘gadget’ maar als extra bij ons lesgeven. Zo kunnen bijvoorbeeld de tafels geoefend worden met een leuke app; leren onze oudere leerlingen de Europese landen kennen door te swipen; …

Wij werken voor de spellingzwakke kinderen met Sprint. Deze leerlingen krijgen een eigen laptop ter beschikking waarop ze tijdens de lessen het programma kunnen gebruiken om teksten te laten voorlezen of woorden te typen in plaats van te schrijven.

Eén van onze lokalen is ingericht als computerklas. In deze klas kunnen alle leerlingen tegelijk aan hun eigen vaste toestel werken. Vooral in het 3e wordt dit gebruikt om typlessen te geven, maar ook andere klassen brengen regelmatig een bezoek om een Powerpoint te maken of opzoekwerk te verrichten. 


In het kader van de digisprong wordt onze infrastructuur nog verder uitgebreid met mini-laptops welke heel uitgebreid ingezet kunnen worden in de klassen. Hierbij denken we dan vooral aan het gebruik van de office-programma’s, maar bijvoorbeeld ook om online te leren samenwerken.

 

Online

Op de website van onze school kunt u allerlei informatie terugvinden. Zo kan u bijvoorbeeld afspraken rond het schoolgebeuren, de kalender en actueel schoolnieuws en foto’s raadplegen.

Leuke nieuwtjes, uitstapjes… worden gedeeld via onze facebookpagina (www.facebook.com/glsdewegwijzer)

Met ICT werken is leuk, maar het moet vooral veilig gebeuren. Wij proberen hier op school zo veel mogelijk aan te werken.

 

Veiligheid en cyberpesten

ICT is leuk, maar moet vooral veilig gebeuren. Dit vraagt inspanningen qua infrastructuur én ICT-educatie. Op school proberen wij dit aan te pakken door:

 • Op onze gehele internetlijn staat een Webfilter van Fortiguard. Deze wordt onderhouden door de ICT-dienst van de gemeente.
 • Rechtstreeks òf via een link naar een site met een 'gevaar' op gaan, wordt bijna onmogelijk.
 • Dit gevaar kan inhoud zijn die de kinderen beter niet zien én aanvallen van virussen.
 • Google is op school de meest gebruikte zoekmachine. In de klassen en in de computerklas staat de 'kinderfilter' op 'hoog'.
 • Google sluit de inhoudelijk niet aangepaste sites meteen buiten.
 • De kinderen werken meestal in een gecontroleerd aantal sites. Zo plaatsen de leerkrachten meestal snelkoppelingen op het bureaublad.
  Alleen die sites mogen bezocht worden tijdens de les.
  Via Yurls verzamelen de leerkrachten ook sites die zelfs thuis geraadpleegd kunnen worden.
 • We wijzen de kinderen vanaf het begin (1e ljr) er op dat er niets zomaar mag gedownload worden. Als er een melding komt: juf/meester roepen.
  Vanaf de derde graad wordt er echt aandacht gegeven aan het 'internet-opvoeden' van de kinderen. Juf Ruth neemt in de W.O.-les een thema over cyberpesten en cybergevaren op zich. Via digitips.be wordt er op de computer aan een 'cybergevaren-spel' gewerkt.
  Het W.O.-thema komt grotendeels van Clicksafe.be.
 • Sinds 2017 hebben we een virtuele ‘muur’ rond sociale media. We proberen hiermee duidelijk te maken hoe wij ons als school inzetten voor dit item en wat we van de kinderen verwachten. We doen dit door filmpjes, foto’s en verwijzingen naar interessante documenten, websites…

  Je kan onze ‘Sociale Wall’ vinden via volgende link: https://padlet.com/ICTBARTM/sociaalsteschool

 

Doelstellingen van ICT

Als we werken met ICT houden we rekening met volgende doelstellingen van ICT voor het basisonderwijs.

1. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2. De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3. De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4. De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
5. De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
6. De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
7. De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.

 

Voor vragen rond het ICT-luik op onze school kan u steeds terecht bij onze ICT-coördinator (ict@glsdewegwijzer.be) of bij de directie.