Print

6e leerjaar

 

Aandachtspunten in de klas

 • Zelfcorrectie met behulp van verbetersleutels
 • Zelfstandig werken
 • Samen kunnen werken in groep
 • Leren leren:  toetsen plannen, correcte studiehouding creëren

 

Leervakken, methodes, werkvormen

 

Taal (methode Talent)

 • Nieuwe methode inclusief spelling

 

Wiskunde (methode Wiskanjers)

 • Lln. met problemen krijgen meer individuele begeleiding van de zorgleerkracht en klasleerkracht
 • Pakket basisleerstof voor lln. die het echt moeilijk hebben
 • Werken in niveaugroepen

 

Wereldoriëntatie

 • leerjaaroverschrijdend in de derde graad aan de hand van themawerking binnen de diverse domeinen

 

Muvo (Muzische vorming)

 • knutselen met verschillende materialen en verschillende technieken
 • drama, zang, beweging, media

 

Frans (methode Eventail-junior: En action)

 • gedifferentieerd werken (na overleg secundaire scholen Hoogstraten)

 

Sociale vaardigheden  

 • Peter- en meterschap over kinderen van het eerste leerjaar

 

Projecten & speciale activiteiten

 • Project ‘Op stap naar het secundair onderwijs’ met o.a. bezoek aan VITO Hoogstraten en VTI Spijker
 • Technotrailer
 • W.O.: leerjaaroverschrijdend 5A,5B, 6A en 6B
 • Seksuele voorlichting
 • Studiereis naar Antwerpen/Technopolis/Brussel (+ Mini-Europa): om het jaar samen met het vijfde leerjaar
 • Musica- en zeeklassen: om het jaar samen met het vijfde leerjaar
 • Peer tutoring: samen lezen met de kinderen van het eerste leerjaar