Print

Ouderraad

In de schoolraad krijgen een afvaardiging van ouders, personeel en lokale gemeenschap
inspraak en inzicht in de organisatie van de school.

De leden van deze raad worden om de vier jaar gekozen. Bij de verkiezing van de ouderafvaardiging worden alle ouders gevraagd om hun stem uit te brengen op één van de kandidaten. De samenstelling van de schoolraad wordt u in het begin van het schooljaar bekend gemaakt in de infobrochure.
De schoolraad vergadert minimaal driemaal per jaar in de school.
De voorzitter bepaalt de agendapunten. De leden kunnen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vergadering een schriftelijke vraag stellen om een onderwerp aan de agenda toe te voegen.