Print

Afspraken

Toezicht

’s morgens:
- vanaf 8.05 uur
- kinderen mogen enkel naar de klas als ze toelating (kaartje) hebben gekregen van de juf of  meester op de speelplaats

bij de rijen:
Bij het einde van de lessen begeleiden de leerkrachten de rangen.

 • Fietsers worden begeleid tot aan het kruispunt Hoek – E.Van Roeystraat en het kruispunt Hoogstraatsesteenweg - Leopoldstraat.
 • Voetgangers worden begeleid tot aan de Molenstraat en de Hoogstraatsesteenweg.
 • Bus Achtel alle dagen

Agenten/gemachtigde opzichters op de volgende punten:
’s morgens vanaf 8.00 uur:

 • kruispunt Leopoldstraat - Hoogstraatsesteenweg
 • kruispunt E.Van Roeystraat – Hoek
 • kruispunt Bavelstraat – Hoogstraatsesteenweg
 • kruispunt Banmolenweg – Sint- Lenaartsesteenweg

’s middags en ’s avonds bij het einde van de lessen:

 • kruispunt E. Van Roeystraat – Hoek
 • kruispunt Molenstraat – Sint-Lenaartsesteenweg
 • kruispunt Banmolenweg – Sint-Lenaartsesteenweg
 • kruispunt Leopoldstraat – Hoogstraatsesteenweg

Kinderopvang buiten de school- en toezichtsuren:
De voor- en nabewaking wordt geregeld in samenwerking met het gemeentebestuur en de Kinderclub.

Zie daarvoor het afzonderlijk schrijven van de Kinderclub.

Afhalen en brengen van de kinderen

 • Ouders die hun kinderen zelf naar school brengen, begeleiden de kinderen tot aan de schoolpoort. Ouders kunnen enkel in uitzonderlijke gevallen en met toestemming van de directeur, hun kind begeleiden tot in het klaslokaal.
 • Ouders die hun kind(eren) afhalen in de Leopoldstraat, wachten op het voetpad tegenover de school. De leerlingen gaan met de rij tot aan het kruispunt met de Molenstraat en steken daar veilig over langs het zebrapad.
 • Ouders die hun kinderen begeleiden met de fiets, vragen wij te wachten in de Korte Molenweg of in de Wilgenstraat.
 • Ouders die hun kinderen door andere personen aan school laten afhalen, delen op voorhandschriftelijk aan de directeur mee wie het kind mag afhalen.

OUDERS MOGEN HUN KIND(eren) NIET UIT DE RIJ HALEN ! Dit brengt de veiligheid van hun kind(eren) en andere kinderen in gevaar ! De ouders wachten op de afgesproken punten !

 • Leerlingenververvoer wordt niet georganiseerd.

Schoolagenda

Vanaf het 1ste leerjaar van de lagere school krijgen de leerlingen een schoolagenda.
Hierin worden:

 • De taken van de leerlingen en mededelingen voor ouders dagelijks genoteerd.
 • Er is ook ruimte voorzien voor mededelingen van leerlingen en ouders voor de leraar.
 • De klastitularis ondertekent wekelijks de agenda; dit wordt ook aan de ouders gevraagd.

Per graad wordt er een andere agenda gebruikt. Hierbij wordt er telkens een stap verder gezet bij 'leren leren'. Door het goed gebruik van de agenda leren kinderen plannnen en zich organiseren.

Materiaal

Alle leerboeken, schriften en een beperkt aanbod schoolgerief worden gratis ter beschikking gesteld van de leerlingen. 
Bij verlies of bij opzettelijke beschadiging van schoolmateriaal moeten de ouders de tegenwaarde vergoeden.
 

Zwem- en turnkledij

De turnkledij bestaat uit: 

 • zwart sportbroekje
 • wit T-shirt met embleem van de school
 • turnzak

Dit materiaal kan via de school aangekocht worden.

De zwemkledij bestaat uit: 

 • zwembroek/badpak
 • handdoek

Per trimester krijgen de leerlingen een lijst met de zwembeurten.

Verloren voorwerpen

In de hal, naast de deur van de turnzaal staat de doos met verloren voorwerpen.

Alle materialen moeten steeds van naam voorzien zijn.

Verjaardagen

Het is de gewoonte dat de leerlingen iets meebrengen als ze jarig zijn. Verplicht is dit echter niet!

 • Snoepen raden wij af.
 • Daarom zijn enkel fruit en/of een koek toegelaten.
 • Uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes worden niet meegegeven via de school.

Fruitdagen

Snoep jezelf gezond!
Maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag is tijdens de eerste korte speeltijd enkel groente en fruit toegelaten als 'gezonde snack'.
Woensdagvoormiddag en alle namiddagen mag je ook koek meenemen op de speelplaats.

In de brooddozen is een klein stukje chocolade toegestaan. Snoepjes dan weer niet!