Print

1e leerjaar

 

Overgang kleuterschool – lagere school

De kinderen zijn bij het begin van het nieuwe schooljaar opnieuw de jongsten terwijl ze in de kleuterschool de oudsten waren. Om de nieuwkomers in onze school een veilig gevoel te geven, krijgen ze vanaf de eerste schooldag een peter/meter van het vijfde/zesde leerjaar. Er worden verschillende activiteiten op touw gezet om de kleinsten goed te integreren en wegwijs te maken.

Leren lezen, rekenen en schrijven:

De hoofdactiviteiten in het eerste leerjaar!  We leren de kinderen lezen, rekenen en schrijven op een speelse, kindgerichte manier. Zeer belangrijk daarbij is dat de kinderen zich goed voelen op school  en dat ze in een veilige omgeving kunnen leren op eigen tempo, eigen niveau en volgens eigen kunnen.

 

Leervakken, methodes, werkvormen

Lezen (Ik lees met Hup en Aap)

 • Tijdens het eerste leerjaar zien we een enorme vooruitgang (van drieletterwoordjes (‘sok’) tot meerlettergrepige woorden (‘vergeten’). Op het einde van het eerste trimester beginnen de meeste kinderen te kunnen lezen.
 • Leesronde en niveaulezen
  Na de kerstvakantie komen er nieuwe werk- en leesvormen bij: de leesronde en het niveaulezen. De leesronde is een doorschuifsysteem in groepjes met kinderen van verschillend niveau waarbij vooral het begrijpend lezen wordt ingeoefend. Bij het niveaulezen lezen de kinderen in groepjes boekjes van hetzelfde leesniveau onder het toeziend oog van een leesmoeder of –vader.
 • Peer tutoring
  Na de paasvakantie komt ook deze leesvorm aan bod.
  Bij peer tutoring lezen de kinderen van het  eerste en zesde leerjaar samen in een ‘samen-lees-boek’.

Plezier hebben in lezen is het voornaamste doel.

 

Schrijven (Karakter)
Spelling (Ik lees met Hup en Aap)

Eerste trimester: motorisch leren schrijven; juiste schrijfhouding en pengreep aanleren -> schrijf-boekjes met vier lijnen, ver uit elkaar.
Vanaf het tweede trimester:  spellen met woordpakketten. Elke week een woordpakket met één spellingprobleem (bv. a-aa). Op het einde van de week is er een controledictee.

 

Creatief schrijven  

Eenvoudige steloefeningen vanaf het begin van het schooljaar; daarbij hebben de inhoud en de creativiteit  voorrang op de correcte spelling van woorden en zinnen.

 

Wiskunde (methode Wiskanjers)

De nadruk  ligt op het handelen, verwoorden en begrijpen.

 • Getallen
  getal en getalbeelden: hoeveelheden (her)kennen en linken aan een cijfer.
  getallen tot 10 splitsen in twee of meer delen.
  + en – tot 10
  + en – tussen 10 en 20
  de brug over 10
 • Meten: liter, kg, rekenen met euro tot 20, uur en half uur.
 • Meetkunde : verschillende meetkundige figuren herkennen (bv. vier-kant), vergroten/verkleinen, spiegelen, schaduwbeelden.

 

Wereldoriëntatie (methode MUNDO)

Vanuit de leefwereld van het kind worden verschillende kindgerichte thema’s aangehaald. De methode wordt aangevuld met eigen werk en waar het thema het toelaat gecombineerd met uitstappen, bezoeken in de klas e.d.

 

Muvo (Muzische vorming)

 • Muziek : liedjes zingen en begeleiden, stemvorming, ademhalingsoefe-ningen, muziek beluisteren, …
 • Drama : korte versjes, uitbeelden, rollenspel, dialogen, …
 • Taalinitiatie Frans
 • Beeld : knutselen, tekenen  rond verschillende onderwerpen met ver-schillende materialen, naaien.
 • Media: leren werken met de computer, digitaal fototoestel, …
 • Beweging: expressieve bewegingsvormen: dans, gevoelens uiten door beweging, …

 

Projecten

Overgang kleuterschool – lagere school

Elk trimester is er minstens één gezamenlijke activiteit met de kleuterschool.

 

Gezonde voeding

Themaweek met de hele school met als kers op de taart een gezond ontbijt.

 

Ben Correct

Elke maand komt Ben Correct langs op onze school. Hij leert ons belangrijke waarden en normen: opruimen, respect hebben voor anderen en voor materiaal, goeie dag zeggen, sorry zeggen, ….

 

Contractwerk-huiswerk

Wekelijks wordt een werkbundel met moetjes en magjes aangeboden op niveau van elk kind.

 

Hoekenwerk

In verschillende ‘hoeken’ wordt uitdagend materiaal aangeboden om de leerstof van verschillende leergebieden op een speelse manier in te oefenen.

 

Pesten

In het eerste en tweede trimester werken we telkens een week rond ‘pesten voorkomen’.