Print

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief week van 3 april

 

Beste ouders,

In deze, toch wel bizarre tijden, wil ik jullie vooreerst hartelijk danken voor jullie inzet de voorbije drie weken. Ieder van jullie heeft gezorgd dat de kinderen opgevangen werden, ondertussen zelf nog gewerkt en huistaken begeleid. Ik zeg, in naam van gans ons team, CHAPEAU!

Ook onze leerkrachten hebben hard gewerkt. Bundeltjes gemaakt, postbode gespeeld, toezicht gehouden op school én daarbij een fikse opdracht voor juf Katleen M (directie) gemaakt.

Zoals jullie al hebben vernomen, zijn er twee mogelijkheden na de paasvakantie.

Als de overheid beslist dat de scholen terug opstarten na de paasvakantie, kijken wij er naar uit om al onze leerlingen terug te zien op maandag 20 april 2020.
Misschien wordt er tijdens de paasvakantie door de overheid beslist om de heropstart van de scholen uit te stellen naar een latere datum.  In dit geval krijgen de kinderen een stuk nieuwe leerstof aangereikt (opgelegd door het Ministerie van Onderwijs) om thuis te verwerken, aangevuld met herhalingsoefeningen. Achter de schermen bereiden we dit voor, maar indien nodig, volgt er nog verdere informatie.

Als de scholen niet heropstarten na de paasvakantie, zorgen wij sowieso voor een haalbaar programma.  De scholen blijven dan open voor noodopvang.

Laat alvast de paasvakantie een moment van rust zijn voor de kinderen. Spelen mag en kan centraal staan, extra taakjes hoeven echt niet aangeboden te worden.

De inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 worden ook opgestart na de paasvakantie. Ik stuur de brief vanuit het lokaal bestuur hierrond nog even mee.

In naam van gans ons team, wens ik jullie een goede gezondheid toe. Zorg goed voor elkaar en voor jullie zelf!

 

Katleen Meel – Directie GLS De Wegwijzer