Print

3e leerjaar

 

Aandachtspunten in de klas

Beginnend ‘leren leren’ (WO)
Zelfevaluatie: de leerlingen worden zelfstandiger en kritischer.
‘Samen’werken is een sociale vaardigheid: veel partner- en groepswerk.

 

Leervakken, methodes, werkvormen

 

Taal  (methode Talent)

Binnen de thema’s komen alle taaldomeinen aan bod.
De inhoud van de thema’s zijn gebaseerd op basis van de interesses van de leerlingen. Zowel fictie als realiteit komen op een prikkelende en uitdagende manier aan bod.

 

Wiskunde (methode Wiskanjers)

  • Getallen: Getallen tot 1000, Cijferen (+, - , x, : )
  • Meten: klok lezen tot op 1 min., de euro, gewichten, lengte- en inhoudsmaten
  • Meetkunde: rechten, hoeken, figuren, werken met de geodriehoek, …

 

Wereldoriëntatie (Wereldkanjers)

De thema’s van W.O. sluiten aan bij de belangstellingswereld van de kinderen; we proberen in te gaan op de prikkels die ze daarbij krijgen en trachten zo antwoorden te vinden op hun vragen en nieuwsgierigheid. Daarbij maken we ook de nodige leeruitstappen.

 

Muvo (Muzische vorming)

Plezierbeleving aan volgende domeinen: beeld, drama, muziek, beweging, media (typen: typinclub), taalinitiatie Frans.

 

Groepswerk en partnerwerk: samen werken en samenwerken

 

Projecten & activiteiten

  • Pesten: preventief werken aan pestgedrag: 'Je hoort erbij'
  • Thema Kunst: met museumbezoek/bezoek kunstenaar
  • Thema Water: bezoek aan Hidrodoe + IOK
  • Thema’s  herfst – lente: herfstwandeling - naar het park
  • Cultuur: filmfestival MOOOV/Toneel
  • Ruimte: ‘In de buurt’ verkenning eigen dorp