Print

4e leerjaar

Aandachtspunten in de klas

 • Zelfstandig en samen leren werken
 • Agenda juist leren gebruiken

 

Leervakken, methodes, werkvormen

 

Taal (methode Talent)

 • Spelling: spellingsmoeilijkheden en werkwoorden in de tegenwoordige tijd
 • Creatief schrijven
 • Begrijpend lezen: hoofdfiguur, schema’s maken, tekstsoorten, …
 • Taaldenken: persoonsvorm, onderwerp, tegenwoordige en verleden tijd
 • Woordenschat: uitdrukkingen, woordsoorten, …

 

Wiskunde (methode Wiskanjers)

 • Getallen: 
  Getallen tot 100 000
  Decimale getallen
 • Metend rekenen
  Oppervlaktematen
  Leren werken met passer, geodriehoek en zakrekenmachine

 

Wereldoriëntatie (Eigen werk + Methode Mundo)

Gemeenten, provincies, koningen, afval, ...

 

Frans (methode Eventail-Junior: En action)

Vier thema's

 

Muvo (Muzische vorming)

Beeld, drama, muziek, media, beweging, ...

 

Widzen (hoekenwerk) en contractwerk

 • Leerlingen oefenen de leerstof zelfstandig in op eigen niveau en tempo
 • Verschillende vakken komen aan bod

 

Leren leren

 • Toetsenwijzer leren gebruiken
 • Leerblad maken: schema’s, belangrijkste woorden,…

 

Projecten &  speciale activiteiten

Leeruitstap: bezoek aan:

 • bos: herfstwandeling
 • gemeentehuis en Rijkevorselse monumenten
 • recyclagepark
 • monument neergestorte Halifax
 • Sportactiviteit: fietstocht langs wegen, door bossen, spelen …
 • Cultuuractiviteit: 
  filmfestival MOOOV
  Pennenzakkenrock
  toneel
  museumbezoek