Print

1e lj - constructies van pasta en klei

In het eerste leerjaar kunnen ze heel goed bouwen. Zelfs met pasta en klei... Kijk maar eens hoe ze dat deden door hier te klikken!