Print

Klimaatschool

In het schooljaar 2009-2010  was GLS De Wegwijzer één van de 20 scholen uit de Kempen die geselecteerd was voor het project ‘Klimaatscholen’.  Dit project is een organisatie van het IOK en werd dankzij de financiële steun vanuit verschillende instanties (gemeente, Vlaamse Overheid, Europa) gratis aan de deelnemende scholen aangeboden.

Op 14 september 2012 mocht GLS De Wegwijzer haar nog steeds actieve project voorstellen aan 20 ‘nieuw geïnteresseerde scholen’. Met trots hebben we onze werking en realisaties gepresenteerd!

Dit schooljaar bouwen we het project ‘klimaatschool’ dat over 2 schooljaren loopt uit in samenwerking met het IOK

 

Dit project moet aan de volgende drie doelstellingen beantwoorden:

 1. Basisscholen ondersteunen bij het rationeel omgaan met energie.
 2. Leerlingen (en hun ouders) en schoolpersoneel sensibiliseren en informeren over het gebruik van energie en de link met ons klimaat en het milieu.
 3. Realiseren van een (structurele) energiebesparing in de scholen op korte, middellange en lange termijn.

 

Onze motivatie tot deelname

De klimaatsverandering  is een gevolg van onze grote vraag naar energie.
Er is dringend nood aan energiebesparende maatregelen!België staat momenteel op de 6de plaats ecologische voetafdruk!
Zorg dragen voor de toekomst van onze jonge kinderen!
Onze leerlingen en leerkrachten energie- en milieubewust maken!
 

Structurele aanpassingen aan onze school:

 • De zolder werd volledig geïsoleerd.
 • Op het dak van de school werd een photovoltaïsche installatie (zonnepanelen) geplaatst. Op de display aan de Hoogstraatsesteenweg kan je aflezen hoeveel energie er wordt geproduceerd.  De Wegwijzer produceert dus haar eigen ‘groene stroom’
 • In de hele school is er verlichting die zich aanpast aan de lichtintensiteit. In de gangen werkt de verlichting met sensors.
 • Op de speelplaats zijn er putten voor de opvang van regenwater, dat wordt gebruikt om de toiletten te spoelen.
 • Een pompsysteem op de buitendeuren en deuren van de gangen zorgt ervoor dat er geen energie verloren gaat.
 • Er zijn akoestische materialen geplaatst in de turnzaal en in de eetzaal.
 • Alle elektrische toestellen op school hebben een A-label.
 • Er is speciale folie geplaatst achter de radiatoren.
 • Meer groen op de speelplaats, banken van gerecycleerd materiaal op de speelplaats.
 • De speelplaats is uitgebreid met ongeveer 250 m² extra speelruimte met meer groen en een ecologisch speel- en leeshuisje met een ‘groen dak’.…

 

Hoe de leerlingen en leerkrachten aan het project ‘klimaatschool’ werken:

 • De taak van klimaatmeester is in elke klas opgenomen in het wekelijks takenbord.
 • Op elke deur hangt er een bordje ‘deur sluiten’.
 • Elke klas heeft een beurtrol voor ’t milieukarretje.
 • Er wordt enkel drank in glazen flesjes verbruikt.
 • In elk lokaal wordt het afval gesorteerd.
 • Deelname aan acties van ‘Jongeren keren het klimaat’: Mobiel met minder CO², ‘Eet lokaal, denk globaal’, dag van ‘Kranig Water’ en  Dikke-truiendag.
 • Meting van het CO²-gehalte in de klas in de winter- en zomerperiode.
 • Jaarlijks deelname aan  lessen rond milieu en klimaat, ingericht door het IOK.
 • Tijdens W.O.-lessen werken rond energie, milieu, afval, water, … .
 • werkgroep natuur: verzorgen van planten, composteren, onkruid wieden, plantjes stekken, acties rond natuur … .
 • We doen met heel de school mee aan de actie 'mooimakers'. Hiervoor houden we op regelmatige basis de schoolomgeving 'zwerfvuil'/afvalvrij. Meer info op volgende website www.mooimakers.be